Declarație de Misiune

Convenția Română Penticostală din USA și Canada

Convenția Română Penticostală din
S.U.A. și Canada
există:

Pentru a glorifica pe Dumnezeu Tatăl, Creatorul universului

Pentru a proclama dumnezeirea Domnului nostru Isus Christos, Mântuitorul lumii

Pentru a crea cadrul manifestării Duhului Sfânt în viața Bisericii

Convenția Română Penticostală din
S.U.A. și Canada:

Promovează închinarea în toate formele ei biblice

Încurajează părtășia frățească

Motivează credincioșii pentru o trăire sfântă

Mobilizează bisericile pentru implicarea în evanghelizarea lumii

Cheamă și pregătește tânăra generație pentru lucrarea de slujire

Veghează la păstrarea valorilor iudeo-creștine ale familiei

Păstrează identitatea și specificul penticostal al credinței noastre

Întreține relații frățești cu organizații penticostale de pretutindeni

Codul Etico-Moral
Pentru slujirea în cadrul Conventiei, participanții trebuie:
  • Să aibă o bună mărturie spirituală și morală din partea pastorului și bisericii pe care o reprezintă
  • Să se conformeze cerințelor organizatorilor Convenției
  • Să manifeste o atitudine de smerenie, reverență față de Domnul și respect față de toți
  • Să aibă o ținută modestă și decentă, potrivită cu statutul de Templu al lui Dumnezeu (1 Cor. 3:16)
  • Să aducă laudă Domnului Isus, să zidească Trupul lui Hristos și să contribuie la mântuirea celor ce nu-l cunosc pe Domnul
  • Pastorii vor participa la Conferințele Pastorale și la Convenții, și vor încuraja bisericile (credincioșii) pe care le păstoresc să participe la Convenții. Detaliile specifice vor fi comunicate de biserica organizatoare.

Bisericile locale din metropola unde are loc Convenția sunt invitate să își suspende activitățile obișnuite (servicii divine) și să participe la Convenție, sprijinind astfel biserica organizatoare.